پرداخت

۱- پرداخت اینتنرنتی از طریق درگاه واسط متصل به سایت توضیحات مبسوط در نحوه خرید از فروشگاه سایت موجود است .

۲- پرداخت از بصورت کارت به کارت : در فروش های حضوری بعد نهایی شدن محصول مبلغ مذکور را به شماره کارت بانکی ذیل طبق مشاوره ای که با هریک از مشاوران سلامت انجام دادید واریز و تصویر آنرا به تلگرام مشاوران سلامت در همان شماره ارسال فرمایید تا نسبت به تبث سفارش اقدام گردد.

شماره کارت بانک ملت به شماره :۱۸۲۰-۶۹۵۴-۳۳۷۷-۵۱۰۴ ناصر علی زاده

شماره کارت بانک انصار به شماره:۰۱۵۴-۷۹۶۴-۸۱۱۰-۶۲۷۳ کوثر علی زاده

۳- پرداخت از طریق حواله بانکی : به شماره شبا :۸۵-۹۳۹۶-۳۴۱۳-۰۰۰۰-۰۱۲۰-۳۷ IR به نام ناصر علیزاده حواله و تصویر رسید پرداختی به شماره تلگرام /واتساپ ۰۹۱۴۳۱۱۱۱۸۴ ارسال گردد .

ارتباط با مشاوران

بستن
مقایسه
مقایسه محصولات
لیست مقایسه محصولات شما خالی می باشد!