رویه های بازگشت محصول

قوانین مرجوعی کالا

در این نوشته منظور از فروشنده عوامل و مسئولین وبسایت دکتر تغییر و منظور از مشتری کسی است که محصولی را از طریق این وبسایت خریداری نماید.

۱- فروشنده موظف است در صورتی که تاریخ انقضای محصول دریافت شده توسط مشتری کمتر از ربع زمان مصرف باشد محصول را ارجاع کند و تمام مبلغ پرداختی مشتری ارا به وی بازگرداند.

۲- فروشنده موظف است در صورتی که محصول ارسالی همان چیزی نباشد که در سفارش ثبت شده است محصول را مرجوع نموده و تمام مبلغ پرداختی را به وی مسترد کند.

۳- فروشنده موظف است در صورتی که محصول رسیده به مشتری هنگام ارسال خراب شده باشد محصول را مرجوع و تمام مبلغ پرداختی مشتری را به وی بازگرداند.

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه